юридическая компания
ПРАВОВОЙ АСПЕКT
г.Одесса ул. Дерибасовская 33, офис 15
"ПАССАЖ"

Из других стран:
+38 (048) 799-11-98;
+38 (067) 709-77-47;
+38 (096) 383-05-52;
Звонки По Украине:
тел. 0 (48) 799-11-98
тел. 0 (67) 709-77-47
тел. 0 (96) 383-05-52
С НАМИ ЗАКОН НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ
Часть 9 ст 21 Проекта ЗАКОНУ "ПРО СІМЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО" предусматривает отмену ЕДИНОГО НАЛОГА ДЛЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ СПД.

          На сайте Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства 07.04.02010 года размещен проект Закона Украины "О семейном предприятии" Заключительные положения которого, а именно ст 21 предусматривает необходимость внесения значительных изменений в действующее законодательство, касающееся использования значительной части СПД-физических лиц упрощенной системы налогообложения, точнее влияние заключается попросту в лишении СПД права использовать свое право на регистрацию плательщиками единого налога при осуществлении ими отдельных категорий предпринимательской деятельности - "до принятия специального закона регулирующего порядок использования упрощенной системы налогообложения".  

                                       ЗАКОН УКРАЇНИ

                          "ПРО СІМЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

                                              (ПРОЕКТ)

                                               (ВИТЯГ)

Стаття 21. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року і діє до 31 грудня 2015 року.

2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України 2003, №40 від 03.10.2003, ст. 356 ):у статті 84 слова "або виробничі кооперативи" замінити словами "виробничі кооперативи або сімейні підприємства";після статті 166 доповнити параграфом 3. Сімейне підприємство. "§ 3. Сімейне підприємствоСтаття 166-1. Сімейне підприємство1. Особливості створення, діяльності, оподаткування та ліквідації сімейного підприємства регулюються Законом."

3. У Законі України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., №39, ст. 510; 1999 р., №5-6, ст. 39, №20-21, ст. 192, №26, ст. 215, №51, ст. 455; 2000 р., №36, ст. 298; 2002 р., №5, ст. 30; 2003 р., №10-11, ст. 87, №12, ст.88, №33-34, ст. 267; 2004 р., №7, ст. 56; 2005 р., №17, ст. 267, №18-19, ст. 267; 2005 р., №20, ст. 278; 2006 р., №2-3, ст. 35):статтю 1 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:"Для платників податку - сімейних підприємств норми цього Закону застосовуються з урахуванням особливостей, установлених Законом України "Про сімейне підприємство"";частину першу статті 14 доповнити пунктом 29 такого змісту:"29) податок для сімейних підприємств".

4. У пункті 1 статті 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 40, ст. 365) після слів "форм власності" доповнити словами "крім сімейних підприємств".

5. У Законі України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №20, ст. 82; 1998 р., №30-31, ст. 193; 2002 р., №14, ст. 93; 2003 р., №10-11, ст. 86; 2004 р., №17-18, ст. 250; 2005 р., №7-8, ст. 162, №17, ст. 267, №18-19, ст. 267; 2006 р., №9, ст. 9 6) статтю 9 доповнити частиною сьомою такого змісту:"7. Для платників податку для сімейних підприємств норми цього Закону застосовуються з урахуванням особливостей, установлених Законом України "Про оподаткування сімейного підприємства"".

6. У Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами) статтю 22 пунктом 22.313 такого змісту:" Сплата податку на прибуток підприємств сімейними підприємствами здійснюється у порядку встановленому Законом України "Про сімейне підприємство"".  

7. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 236; 2006 р., № 37, ст. 310) статтю 24 доповнити частиною тринадцятою такого змісту:"13. У разі державної реєстрації сімейного підприємства крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія документа, що засвідчує ступінь споріднення членів сімейного підприємства. "

8. У Декреті Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 56-93 "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №30, ст. 336) статтю 24 доповнити частиною другою такого змісту:"Для платників податку - сімейних підприємств норми цього Декрету застосовуються з урахуванням особливостей, установлених Законом України "Про сімейне підприємство"".

9. Установити, що з 1 липня 2010 року до прийняття спеціального Закону про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (Офіційний вісник України, 1998 р., № 27, ст. 975; 1999 р., № 26, ст. 1230) застосовується з урахуванням таких особливостей:

Спрощена система оподаткування обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва не поширюється на:

суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері грального бізнесу;

суб’єктів господарювання, які здійснюють обмін іноземної валюти;

суб’єктів господарювання, які є виробниками підакцизних товарів, провадять господарську діяльність, пов’язану з експортом, імпортом, оптовим та роздрібним продажем підакцизних товарів (крім роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів (в ємностях до 10 літрів) та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива);

суб’єктів господарювання, які здійснюють видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; оптову, роздрібну торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;

фізичних осіб – підприємців, які здійснюють торгівлю виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення;страхових (перестрахових) брокерів, страхових агентів, суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері фінансового посередництва, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом;реєстраторів цінних паперів;арбітражних керуючих;

суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких сукупність часток, що належать іншим суб’єктам господарювання – юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією торгівлі, наданням послуг із створення належних умов для здійснення торгівлі іншими фізичними або юридичними особами та орендою торгових місць на ринках та/чи у торговельних об’єктах;

суб’єктів малого підприємництва, які провадять спільну діяльність, визначену пунктом 7.7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”;

суб’єктів господарювання, які здійснюють видобуток та реалізацію корисних копалин;суб’єктів господарювання, які надають в оренду земельні ділянки та нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини;

представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

суб’єктів господарювання, які надають послуги стільникового зв’язку;

фізичних осіб — підприємців, які провадять: аудиторську, рекламну, бухгалтерську, адвокатську діяльність; діяльність у сфері права, інжинірингу; діяльність з консультування з питань комерційної діяльності та управління; допоміжну діяльність у сфері державного управління; посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна;суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю і посередництво у оптовій торгівлі;

фізичних осіб іноземних громадян та осіб без громадянства;

суб'єктів малого підприємництва, які здійснюють діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

суб’єктів малого підприємництва, які надають послуги у сфері телерадіомовлення відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155).10. До приведення інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом їх норми діють у частині, що не суперечить цьому Закону.11. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти, а також забезпечити перегляд нормативно-правових актів інших органів виконавчої влади, у відповідність із цим Законом.

Президент України                                                             В. Янукович

 

 
Rambler's Top100 Сайты Одессы Деловой портал СНГ - Бизнес в России, СНГ и за рубежом
Top.Riall.ru Яндекс цитирования УКРАИНА ПРОМЫШЛЕННАЯ: Каталог предприятий Украины, прайс-листы товаров и услуг, доска объявлений, выставки, бизнес новости Украина онлайн Поисковая Система RAGY • Удобный поиск по интернету, поисковые машины - 4 в 1, кроме того: новости, погода, статьи, форум, каталог ссылок... новости УкраиныОфициальные сайты фирм: каталог предприятий Электронный Бизнес-Каталог Spravka.ua Цены на компьютеры. Объявления Украины и России. Б И З Н Е С - И Н Ф О Р М - Каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины Каталог предприятий Безкоштовний каталог сайтів Услуги для Бизнеса - Юридические, предприятия России Каталог компаний Украины http://www.magstran.com/folid.php?region=12&stran=1&kategor=54 Каталог Ресурсов Интернет Каталог HeadNet.Ru Топ100- Организация
Goon
каталог